XII Bałtycki Festiwal Nauki w Słupsku

Informujemy, że XII Bałtycki Festiwal Nauki odbędzie się w dniach od 20 do 25 maja 2014. Udział w festiwalu zadeklarowało 40 instytucji – uczelnie wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo rozwojowe oraz pozauczelniane instytucje związane z nauką (muzea, biblioteki) z województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zgłosiły one blisko 890 imprez, które odbywać się będą na […]