Pakiet zachęt inwestycyjnych „Słupsk wspiera Biznes”

Drodzy Słupscy Przedsiębiorcy, z myślą o Was, mając na celu wsparcie Waszego rozwoju, zaś przede wszystkim rozwój gospodarczy Słupska, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 877/RGiP/2015 z 30 listopada 2015 r rozpoczynamy zapowiadany proces konsultacji społecznych! Dotyczyć będą one projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku związanych z zasadami i formami udzielania zwolnień oraz preferencji podatkowych dla przedsiębiorców z terenu miasta Słupska w ramach pakietu zachęt inwestycyjnych „Słupsk wspiera Biznes”.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii i propozycji lokalnych firm oraz przedsiębiorców na temat proponowanego wsparcia rozwoju słupskiego biznesu, a także wspólne wypracowanie najkorzystniejszej formy udzielania zwolnień podatkowych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pakietem zachęt, w skład którego wchodzą:

  • projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska i Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych w centrum miasta Słupska w ramach pomocy de minimis
  • projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska, pod linkiem do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/24054.html), znajdziecie Państwo treść projektów uchwał i zasady przeprowadzenia konsultacji.

Zespół Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Słupsku oczekuje na Państwa wnioski, uwagi oraz propozycje!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *