Słupsk wspiera Biznes zwolnieniami podatkowymi

Na sesji Rady Miejskiej 30 marca 2016 roku słupscy Rajcy przyjęli pakiet trzech uchwał, które wspierają lokalny biznes.

Pakiet pod nazwą „Słupsk wspiera Biznes” wprowadza zwolnienia z podatku od nieruchomości dla trzech grup słupskich przedsiębiorców. Ma on na celu stymulowanie zarówno rozwoju szeroko pojętej, głównie małej i średniej przedsiębiorczości w Słupsku, jak również wsparcie branż zagrożonych wyginięciem, firm innowacyjnych i ożywienie centrum miasta.

W skład Pakietu wchodzą :

  • Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska

  • Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska

  • Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska i Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jeszcze nigdy w historii Miasto Słupsk nie wspierało lokalnych przedsiębiorców w tak szerokim zakresie w kontekście zwolnień z podatku. Zatem tym bardziej jest nam miło zachęcić słupskie firmy do korzystania ze zwolnień, które od dziś im przysługują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *