Rozwój infrastruktury rowerowej

W Urzędzie Miejskim w Słupsku 4 lipca 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone aktualizacji dokumentów niezbędnych do rozwoju infrastruktury rowerowej w naszej okolicy, na które zaprosiła Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Fundacja przystąpiła do aktualizacji trzech dokumentów:

– Standardów technicznych systemu rowerowego,
– Standardów turystycznych szlaków rowerowych,
– Koncepcji oznakowania szlaku rowerowego USBS (Ustka- Słupsk – Bytów – Sominy)

niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej naszego regionu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji, instytucji i samorządów z terenu Zielonego Serca Pomorza, którzy już podczas spotkania wnieśli wiele uwag i propozycji. Mają one szansę zostać uwzględnione w aktualizowanych dokumentach.

Spośród różnych spostrzeżeń, można było zauważyć kilka wspólnych, dotyczących głównie konieczności zaangażowania władz rządowych do ujednolicenia przepisów dotyczących tworzenia i zarządzania szlakami rowerowymi o znaczeniu międzyregionalnym.

Ponadto, uczestnicy spotkania zauważyli, że tworzenie infrastruktury przyjaznej turystom utrudnia brak jednego rejestru istniejących szlaków na terenie kraju, brak jednoznacznego wskazania kto i na jakich warunkach może tworzyć szlaki, a kto powinien je utrzymywać.

Partnerstwo Dorzecze Słupi jest porozumieniem podmiotów, które działają na terenie 19 gmin Pomorza Środkowego, odpowiedzialne za realizację wypracowanej wspólnie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi. Formą prawną naszego Partnerstwa jest fundacja. Partnerstwo Dorzecze Słupi skupia w sobie ponad 100 Partnerów należących do 3 sektorów:

  • publicznego – tzn. miejscowe instytucje reprezentujące administrację rządową i samorządową,
  • społecznego (pozarządowego) – tzn. miejscowe organizacje pozarządowe, zaangażowane w sprawy dotyczące mieszkańców wsi, osoby fizyczne, etc.,
  • gospodarczego (prywatnego) – miejscowe podmioty gospodarcze oraz organizacje zrzeszające te podmioty i działające w ich interesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *